Liên hệ

Công ty Cổ phần Tân Đức 

Địa chỉ: Lô số 8 - KCN Tân Đức, Xã Đức Hoà Hạ, Huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

Điện thoại: 84.72.376 1821        Fax: 84.72.376 1820

Hotline

1. Mr. Brent 

2. Ms. Dương

3. Ms Dung

  • Họ tên (*)
  • Địa chỉ
  • Điện thoại (*)
  • Email (*)
  • Nội dung

Các trường dấu sao là bắt buộc