Tin tức

Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy phép Môi trường cho dự án Đầu tư sản xuất, kinh doanh tại KCN Tân Đức Giai đoạn 1 và 2 theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020

Ngày 10/4/2024, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã quyết định ban hành Giấy phép Môi trường số 121/GPMT-BTNMT và số 123/GPMT-BTNMT, quyết định cấp phép cho Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Đức được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường đối với KCN Tân Đức GĐ1 (diện tích 275,3384 ha) và KCN Tân Đức GĐ2 (diện tích 270,3536 ha), thuộc dự án đầu tư nhóm I theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020 và Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG ĐANG ĐẦU TƯ TẠI KCN TÂN ĐỨC

Danh sách khách hàng đang đầu tư tại KCN Tân Đức được cập nhật theo các đường.

Câu hỏi thường gặp khi đầu tư vào Khu Công Nghiệp (KCN) Tân Đức

Thực tế cũng đã chứng minh, năng lực của chủ đầu tư các KCN không những tạo nên sự thành công của dự án đó, mà còn mang lại sự thành công và phát triển của nhà đầu tư thứ cấp và tình hình kinh tế xã hội trong khu vực. Với kinh nghiệp hơn 20 năm hình thành và phát triển, Tâp Đoàn Tân Tạo luôn là đơn vị tiên phong trong phát triển hạ tầng KCN điền hình tiêu biểu là sự thành công của KCN Tân Tạo (Tp. HCM) và KCN Tân Đức (Long An). Với bề dày kinh nghiệm và mối quan hệ hữu hảo với các cơ quan nhà nước, Tập Đoàn Tân Tạo luôn có những giai pháp tư vấn hợp lý cho nhà đầu tư với mục hỏi và đáp dưới đây.

Thủ tục pháp lý và quy trình đầu tư vào Khu Công Nghiệp Tân Đức

Quy trình và thủ tục đầu tư vào Khu Công Nghiệp Tân Đức sẽ được các chuyên viên của các phòng ban Công ty Tân Đức tư vấn và hướng dẫn cụ thể từng bước một.

Khai Trương Kho Lạnh Mega Warehouse lớn nhất Việt Nam

Sáng ngày 18 tháng 03 năm 2024, Công ty Meito Việt Nam đã chính thức tổ chức Lễ Khai Trương Kho Lạnh Mega Warehouse tại Khu Công Nghiệp Tân Đức, Huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Đây là kho lạnh thứ ba và là kho lớn nhất tại Việt Nam. Đến tham dự có lãnh đạo địa phương, các ban ngành và đối tác của Công ty Meito.