Tin tức

Tỉnh Long An phát động "Tháng Công nhân" năm 2017 tại Khu công nghiệp Tân Đức

Ngày 22.4, tại KCN Tân Đức huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, hàng trăm công nhân của KCN Tân Đức đã đến dự Lễ phát động "Tháng công nhân" lần thứ 6 năm 2017 gắn với "Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động" lần thứ nhất do Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Long An Lê Thị Rết phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh Phương Dung)

Ông Nguyễn Văn Được - Ủy viên thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An, phát biểu khai mạc buổi lễ "công đoàn tổ chức, triển khai có hiệu quả các hoạt động "Tháng công nhân", đặc biệt thực hiện năm "Vì lợi ích đoàn viên" bằng các hoạt động thiết thực như: Chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNLĐ; giải quyết những khó khăn, bức xúc của công nhân. Tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động... thực hiện Nghị quyết 20/NQ-BCH của Ban Chấp hành TW Đảng về xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước".

 

Trao thưởng cho các cá nhân công nhân có thành tích tích cực trong lao động sản xuất. (Ảnh: Phương Dung)

Bà Lê Thị Rết - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Long An yêu cầu đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về lịch sử ngày chiến thắng 30.4, quốc tế Lao động 1.5, truyền thống đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân. Tích cực tổ chức các phong trào thi đua chào mừng Đại hội công đoàn các cấp. Triển khai và tổ chức học tập chuyên đề năm 2017 với chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa". Các cấp công đoàn cần ưu tiên dành mọi nguồn lực thực hiện năm "Vì lợi ích đoàn viên". Tổ chức "Chương trình gặp gỡ đối thoại" các vấn đề liên quan đến quyền lợi của công nhân viên chức lao động. Đẩy mạnh thành lập công đoàn cơ sở và phát triển đoàn viên.

Đại diện công nhân KCN Tân Đức, chị Phan Thị Ngọc phát biểu cam kết tiếp thu những chỉ đạo của ban chấp hành công đoàn, tích cực học tập, tích cực tham gia các phong trào do công đoàn phát động, phát huy quyền làm chủ của mình thông qua đối thoại tại nơi làm việc, chấp hành tốt nội qui lao động, qui trình kỹ thuật, qui trình vận hành và xử lý sự cố, sử dụng và bảo quản tốt các trang thiết bị bảo hộ lao động để ngăn ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của chính mình.

Theo Phương Dung

(Baomoi.com)