Tin tức

Công ty Thuận Thiên: Lạm dụng chính sách ưu đãi của Chủ đầu tư, doanh nghiệp chây ỳ không đóng phí và xả thải không đúng quy định

Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Đức (Công ty Tân Đức) đã đầu tư xây dựng hoàn thiện toàn bộ Cơ sở Hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Tân Đức Giai đoạn 1 và đưa vào sử dụng từ năm từ năm 2005.

Để thu hút Nhà đầu tư, Công ty Tân Đức có chính sách ưu đãi miễn phí duy tu cơ sở hạ tầng 8 năm (từ năm 2005-2012) cho tất cả các doanh nghiệp đầu tư vào KCN Tân Đức.

Từ ngày 29/11/2011, Công ty Tân Đức đã có thông báo đến tất cả các doanh nghiệp trong KCN Tân Đức về việc triển khai thực hiện phí duy tu CSHT từ ngày 01/01/2012.

Mặc dù đã báo cáo với Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Long An về việc thu phí bắt đầu từ 01/01/2012, nhưng thấu hiểu sự khó khăn của các doanh nghiệp trong thời điểm đó, Khu Công nghiệp Tân Đức tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp trong khu công nghiệp và đã chấp nhận bù lỗ để tiếp tục miễn phí duy tu cho tất cả các doanh nghiệp trong năm 2012 và thông báo sẽ bắt đầu thu phí từ năm 2013 với đơn giá 10.018 đồng/m2/năm (chưa bao gồm thuế GTGT).

Đơn giá này đã được Cơ quan kiểm toán độc lập có uy tín xác định, thấp hơn mức phí thực tế Công ty Tân Đức đăng ký 12.000 đồng/m2/năm (chưa bao gồm thuế GTGT).

Trong suốt quá trình hoạt động kể từ năm 2009 đến nay, Công ty Thuận Thiên vẫn sử dụng hạ tầng và dịch vụ của Công ty Tân Đức nhưng Công ty Thuận Thiên không hề đóng phí duy tu cơ sở hạ tầng.

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 19 Nghị định số 108/20076/NĐ-CP ngày 22 tháng 09 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số của Luật Đầu tư: “nhà đầu tư sản xuất, kinh doanh trong khu công nghiệp, khu kinh tế có quyền sử dụng có trả tiền các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật các công trình dịch vụ, bao gồm hệ thống đường giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước… và các công trình dịch vụ khác trong khu công nghiệp, khu kinh tế”. Tại các điểm b, c khoản 2 Điều 19 Nghị định này quy định: “nhà đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng trong khu công nghiệp, khu kinh tế có quyền định giá cho thuê đất, giá cho thuê lại đất đã xây dựng kết cấu hạ tầng, định mức phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật và các công trình dịch vụ khác trong khu công nghiệp, khu kinh tế… Thu phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ và tiện ích công cộng trong khu công nghiệp, khu kinh tế”. Do đó, ngoài nghĩa vụ thanh toán đủ tiền thuê, các đơn vị phải thanh toán đủ phí sử dụng hạ tầng.

Theo các điều khoản thoả thuận về nghĩa vụ của các Doanh nghiệp, trong hợp đồng đều có quy định: “thanh toán các phí bảo trì cơ sở hạ tầng, phí sử dụng tiện ích công cộng theo quy định của Bên A và được Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Long An thoả thuận”

Công ty Tân Đức đã gửi rất nhiều văn bản đề nghị Công ty Thuận Thiên thực hiện nghĩa vụ nhưng Công ty Thuận Thiên vẫn không có thiện chí hợp tác.

Ngày 24/03/2021, Toà án Nhân dân tỉnh Long An đã Ban hành Quyết định số 05/2021/QĐ-PT theo đó Công ty Thuận Thiên phải thanh toán phí duy tu cho Công ty Tân Đức với số tiền tổng cộng là 1.451.202.114 đồng nhưng đến nay Công ty Thuận Thiên vẫn không thực hiện thi hành án.

Vì vậy, sau quá nhiều lần nhắc nhở không thành, Công ty Tân Đức buộc phải tạm ngừng cung cấp dịch vụ hạ tầng, đồng thời gửi đề nghị mở thủ tục phá sản đối với Công ty Thuận Thiên.

Xả thải không đúng Quy định

Mặc dù Công ty Thuận Thiên luôn thể hiện sự cố chấp, chây ỳ, Công ty Tân Đức vẫn tiến hành liên hệ làm việc với Công ty Thuận Thiên để mở đấu nối cho Doanh nghiệp này vào ngày 15/08/2023. Vào thời điểm kiểm tra, Công ty Tân Đức nhận thấy Doanh nghiệp vẫn hoạt động bình thường, và đang xả thải vào hệ thống đường ống thoát nước mưa. Do đó Công ty Tân Đức tiến hành yêu cầu Công ty Thuận Thiên cung cấp thoả thuận đấu nối Công ty Tân Đức đã ký với Thuận Thiên, đồng thời tiến hành kiểm tra phân tích mẫu nước thải và nước mưa. Kết quả xét nghiệm cho thấy các chỉ tiêu ô nhiễm vượt quá cao so với quy định.

Dù vậy, để tránh ảnh hưởng đến hoạt động của Doanh nghiệp, Công ty Tân Đức vẫn tạm mở tất cả cửa xả cho Công ty Thuận Thiên từ ngày 21/08/2023.

Ngày 22/08/2023, Công ty Tân Đức gửi văn bản đến Công ty Thuận Thiên đề nghị Công ty này thống nhất thỏa thuận về kế hoạch trả nợ và yêu cầu tuân thủ quy định của Khu công nghiệp là phải có thoả thuận đấu nối, nhằm đảm bảo hệ thống xả thải được thiết kế và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Tránh trường hợp đấu nối sai phép và xả thải tuỳ tiện như Công ty Thuận Thiên đang thực hiện.

Công ty Thuận Thiên không những không hợp tác, ngược lại còn gửi công văn phản đối, từ chối nhận văn bản nêu trên của Công ty Tân Đức.

Việc Công ty Thuận Thiên không chịu đóng phí duy tu CSHT và xả thải không đúng quy định đã đi ngược lại tinh thần hợp tác và thiện chí của chủ đầu tư KCN Tân Đức và còn vi phạm quy chế của KCN Tân Đức đã được phê duyệt cũng như vi phạm các quy định hiện hành.

Đây là hiện trạng rất đáng buồn và làm xấu đi hình ảnh của các Doanh nghiệp Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế, cũng như làm xấu môi trường đầu tư chung của Khu Công nghiệp. Bởi lẽ, trong Khu công nghiệp Tân Đức, các Doanh nghiệp đến từ nhiều quốc gia khác nhau, họ đều tuân thu nghiêm ngặt các quy định về môi trường và đóng phí duy tu cơ sở hạ tầng. Việc làm như trên của Công ty Thuận Thiên cần phải được cộng đồng các Doanh nghiệp lên án, nhằm tạo ra một môi trường kinh doanh lành mạnh và phát triển cho các Doanh nghiệp hoạt động trong KCN Tân Đức nói riêng và các KCN trên cả nước nói chung.

Công ty Tân Đức